Ngày 6 tháng 9 Hủy bỏ Thánh lễ Việt Nam

Tôi đã lên kế hoạch để có một khối Việt Nam vào ngày 6 tháng 9
Đại chúng bị hủy bỏ ở phía bắc
Phần phía nam cũng là một tình huống mà tôi không biết trước
Tôi quyết định hủy bỏ nó vào ngày 6 tháng 9 sau khi tham khảo ý kiến của Cha Takei.
Tùy thuộc vào nhiễm trùng
Tôi muốn làm điều đó vào khoảng tháng 11.
Hãy nói với người Việt Nam.

Cha Yanagimoto